Εδώ...
Δεν υπάρχουν τα "κατάλληλα" ρούχα.

Δεν ισχύει η πληρωμή που "πρέπει"
Δεν υπάρχουν οι "σωστές" ερωτήσεις και απαντήσεις, ούτε "δοξασμένοι" δάσκαλοι.
Κανένα "εγώ", κανένα "χειρόγραφο", ούτε κανένα βάθρο για να ανέβει πάνω κάποιος.
Κανείς δεν θα σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή λιγότερο πλούσιοι από όσο "πρέπει".
Αυτή η yoga είναι για όλους!
Αυτός ο ιδρώτας που γεννιέται αναπνέοντας, αυτό το συναίσθημα πύρινης γνώσης,
είναι για τους μεγάλους και μικρούς, τους αδύναμους, τους ισχυρούς,
τους ικανούς αλλά και τους τρελούς, αδελφούς, αδελφές, γιαγιάδες, για τα δυνατά
όσο και για τα πράα κόκκαλα που τρίζουν.
Γι' αυτούς που αναζητούν.
Αυτή η δύναμη είναι για το καθένα.
Όλα τα σώματα ας ανατείλλουν!