εκπαίδευση δασκάλων

19-20 Οκτώβρη
30-01 Νοέμβρη
14-15 Δεκέμβρη
11-12 Ιανουαρίου
8-9 Φεβρουαρίου
22-23 Φεβρουαρίου
14-15 Μαρτίου
11-12 Απριλίου
9-10 Μαΐου
13-14 Ιουνίου
4-5 Ιουλίου
26-27 Σεπτέμβρη